VERKLIGT KUNDFOKUS - DEN NYA MEGATRENDEN

Vid sidan av Connected, Autonomous, Sharing och Electric (CASE) så är Verkligt kundfokus en av de fem megatrenderna inom bilindustrin enligt en rapport av Bain & Company.

Enligt dem så kommer fram till år 2025 nya kundfokuserade affärsmodeller skapa sätt att öka kundnöjdheten. Digitala stödsystem kommer dessutom att möjliggöra för handlarna att skräddarsy erbjudanden för en individuell köpare.

Detta med unika kundresor är något som konsumenter värdesätter allt mer och som blir viktigare i kampen om nya köpare. Enligt en amerikanskundersökning så fördrar 90% en köpprocess som tillåter dem att handla mer personifierat gentemot en mer generisk köpresa.

 

Intressant är också att Bain i sin rapport förutspår att lojalitetsprogram kommer att spela en större roll då ägandeformerna av bilar förändras. De handlare som har förmågan att få lojala kunder kommer belönas dubbelt, inte bara med kundernas lojalitet utan kommer också i större utsträckning premieras av tillverkarna.

Det blir allt viktigare att individualisera kundresan

 

Allt detta gör att det kommer att ställas nya krav på hur bilar säljs och kundernas köpbeteenden kommer fortsätta att förändras. Handlarnas processer och fokus behöver förändras för att kunna ta tillvara dessa utmaningar och möjligheter.

Vi på The Incredible Journey håller helt med i dessa slutsatser och stöttar redan idag ett flertal handlare som har insett att de behöver nya affärsmodeller för att kunna möta den förändring av bilhandeln som påbörjats.

KÄLLOR:

A survival guide for Europe's cars dealers - Bain & Company, 4 Truths of Digital Retailing - Cox Automotive

Rekommenderade artiklar

Läs övriga artiklar